pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png

Szanowni Państwo,

Starzenie się społeczeństw to wielki sukces nauki i nowoczesności, który jednocześnie staje się  jednym z kluczowych wyzwań dla decydentów w całej Europie. Niekorzystne dane demograficzne - niski współczynnik dzietności poniżej stopy zastąpienia, rosnąca średnia długość życia i coraz liczniejsza populacja osób powyżej 60 r.ż. - dynamicznie przyczyniają się do destabilizacji sektora opieki zdrowotnej, systemu emerytalnego i finansów publicznych.

Jak możemy wykorzystać starzenie się społeczeństwa? Jak zwiększyć komfort seniorów poprzez poprawę ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz stymulowanie  ich aktywności zawodowej, tym samym zmniejszając koszty makroekonomiczne?

Według definicji WHO z 2002 r., zdrowe i aktywne starzenie się jest procesem, który "pozwala na realizację potencjału jakości życia fizycznego, społecznego i psychicznego przez cały okres życia przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa i opieki, gdy potrzebna jest pomoc”.

Ministerstwo Zdrowia jako Operator Programów PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych i epidemiologicznych" i PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Ministerstwo Zdrowia Norwegii oraz WHO serdecznie zapraszają na konferencję Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, podczas której będziemy dążyć do uzyskania odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Życzymy Państwu owocnych obrad w Warszawie!

Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg