pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png

Ministerstwo Zdrowia Polski

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej służący ministrowi zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, w ramach świadczenia usług dla ministra zdrowia, wykonuje następujące zadania:

-nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
-refundacja leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
-nadzór i kontrola nad podmiotami udzielającymiświadczeń zdrowotnych;
-nadzór nad wykonywaniem zawodów medycznych;
-opracowywanie i koordynacja realizacji programów i nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
-realizacja zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

Ministerstwo pełni również rolę operatora Programów Operacyjnych PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” i PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Ministerstwo jest głównym organizatorem konferencji.

Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych Norwegii

Norweskie Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych jest odpowiedzialne za świadczenie dobrej jakości i dostępnych usług społecznych i zdrowotnych na rzecz mieszkańców Norwegii.

Ministerstwo zarządza tymi usługami za pomocą rozległego ustawodawstwa, corocznych alokacji budżetowych (około 110 miliardów NOK w 2007 r.) oraz poprzez różnorodne instytucje rządowe. Norweskie Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych składa się z siedmiu różnych wydziałów:

-Zdrowie publiczne
-Miejskie usługi społeczne
-Specjalistyczne usługi społeczne
-Własność szpitali
-Ustawodawstwo zdrowotne
-Administracja
-Budżet i sprawy finansowe

Ministerstwo pełni pełną rolę doradczą w procesie realizacji funduszy norweskich i funduszy EOG z zakresu zdrowia publicznego w Polsce.

WHO

WHO to organizacja kierująca i koordynująca, która działa w ramach ONZ. Jest odpowiedzialna za przewodzenie w kwestiach zdrowotnych o globalnym zasięgu, kształtowanie programów badawczych, określanie norm i standardów, wyrażanie możliwych polityk w oparciu o dowody, dostarczanie technicznego wsparcia krajom oraz monitorowanie i ocenianie trendów zdrowotnych.

W XXI wieku zdrowie jest wspólną odpowiedzialnością, co oznacza równy dostęp do podstawowej opieki i wspólną obronę przeciwko międzynarodowym zagrożeniom.

WHO odgrywa rolę doradczą i bierze udział w organizacji konferencji poświęconej funduszom norweskim i funduszom EOG.

Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia

Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia jest instytucją wykonawczą i wykwalifikowaną jednostką podlegającą Norweskiemu Ministerstwu Zdrowia i Usług Społecznych. Dyrektoriat działa w zgodzie z politycznym programem urzędującego rządu oraz uchwałami rządu i Parlamentu. Cele polityczne określone w corocznym budżecie krajowym i wytyczne zawarte w corocznym piśmie o przydziale środków z Ministerstwa Zdrowia i Usług Społecznych mają decydujące znaczenie dla działańb Dyrektoriatu.

 

  Ambasada Norwegii w Warszawie

Głównym zadaniem Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie jest promocja norweskich interesów w Polsce oraz rozwijanie dwustronnych stosunków między naszymi krajami. Ambasada odgrywa również czynną rolę we wdrażaniu programu grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg