pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png
  1. Przyczynianie się do wzmocnienia stosunków dwustronnych między Polską a Norwegią, w tym na szczeblu politycznym;
  2. Ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat wyzwań i możliwych rozwiązań w obszarze starzenia się społeczeństwa w Europie oraz szczególnie w Polsce i Norwegii (we współpracy z WHO);
  3. Podnoszenie świadomości o Programach Operacyjnych w obszarze ochrony zdrowia, finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz o współpracy bilateralnej między Polską i Norwegią.
Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg