pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png

Konferencja skierowana jest do:

  1. Politycznych i administracyjnych decydentów na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w Polsce i odpowiednich zaproszonych przedstawicieli z Norwegii;
  2. Zaproszonych przedstawicieli wysokiego szczebla WHO, UE, OECD i innych instytucji;
  3. Specjalistów ze środowisk akademickich i służby zdrowia w Polsce;
  4. Beneficjentów projektów zdrowotnych MF EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaproszonych do prezentacji planów projektów;
  5. Podmiotów reprezentujących seniorów w Polsce oraz przedstawicieli organizacji senioralnych w Norwegii i na poziomie europejskim.
Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg