pl
pl
     
baner-top.jpg
baner-header-logo.png

Program może ulec zmianom. Mówcy zostali przedstawieni w kolejności alfabetycznej.

Dzień 1.

09.45 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 Powitanie, wystąpienia kluczowych mówców

Miejsce: Sala Galaxy na I piętrze

do potw. Zsuzsanna Jakab WHO Europe, Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia RP, JE Karsten Klepsvik, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce 

Moderator: Dr Konstanty Radziwiłł Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.00 – 12.30 Sesja plenarna

Miejsce: Sala Galaxy I na I piętrze

Starzejące się społeczeństwo – diagnoza obecnej sytuacji, wyzwania i szanse.

Steinar Barstad Ministerstwo Zdrowia Norwegii, dr Manfred Huber WHO Europe, prof. dr hab. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii

Moderator: Dr Konstanty Radziwiłł Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.30 – 14.30 Sesja plakatowa

Beneficjenci grantów

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 Sesje panelowe

Miejsce: Sala Galaxy II na I piętrze

Sesja panelowa I: Wyzwania polityki senioralnej w Polsce

Dr Paweł Kaczmarczyk Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Tomasz Kostka Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krystyna Lewkowicz Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, prof. dr hab. Bolesław Samoliński  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Jolanta Skolimowska Ministerstwo Zdrowia RP 

Moderator: Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii

Sesja panelowa II: Nierówności w zdrowiu w starzejącym się społeczeństwie

Miejsce: Sala Galaxy III na I piętrze

Mieczysław Augustyn, Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Bjørn Heine Strand Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, dr hab. Ewa Marchwińska-Wyrwał Śląski Uniwersytet Medyczny, Hilde Olsen OECD, Employment, Labour and Social Affairs Committee, prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny

Moderator: dr hab. Tomasz Zdrojewski Polska Akademia Nauk

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Sesje panelowe

Sesja panelowa III: Zdrowe starzenie się w przebiegu życia

Miejsce: Sala Galaxy II na I piętrze

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii, prof. dr hab. Barbara Bień, UM Białystok,Halina Potocka AGE Platform Europe, Lisa Schönenberg European Social Network, dr hab. Tomasz Zdrojewski Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Tale Jordbakke Norwegian Pensioners Association

Moderator: dr Jakub Gierczyński, ekspert Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się

Sesja panelowa IV: Starzejące się społeczeństwo i innowacja

Miejsce: Sala Galaxy III na I piętrze

Beatrice Lucaroni Komisja Europejska DG Reasearch & Innovation, Igor Radziewicz-Winnicki Ministerstwo Zdrowia RP, Dr Claudia Stein, Director Division of Information, Evidence, Research and Innovation WHO, Paweł Sztwiertnia INFARMA, Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia

Moderator: Dr Mariusz Gujski Służba zdrowia

19.30 – 21.00 Koncert

Miejsce: Aviator Bar&Lounge na X piętrze

Kwartet smyczkowy Avista


Dzień 2.


9.00 – 9.30 Otwierająca sesja plenarna

Miejsce: Sala Galaxy I na I piętrze

Seniorzy jako niewykorzystany potencjał:

Wenche Frogn Sellæg, lek. med., przewodnicząca Narodowej Rady Seniorów

Moderator:  red. Margit Kossobudzka Gazeta Wyborcza

9.30 – 11.00 Sesje panelowe

Sesja panelowa V: Seniorzy jako potencjał? Perspektywy zwiększenia ich udziału w życiu społecznym i gospodarczym. Poprawa efektywności sektora ochrony zdrowia.

Miejsce: Sala Galaxy II na I piętrze

mec. Wiesława Borczyk Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prof. Geir Arild Espnes NTNU-Trondheim,  Vitalija Gaucaite Wittich, Chief of Population Unit, UNECE, Jakub Gierczyński Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Hanna Nowakowska Kobieta 50+

Moderator: Bartosz Kwiatek Polsat News

Sesja panelowa VI: Starzejąca się siła robocza – mobilizowanie potencjału

Miejsce: Sala Galaxy III na I piętrze

Marzena Breza Departament Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Popowski Gdański Uniwersytet Medyczny, Kari Østerud Centre for Senior Policy 

Moderator: red. Renata Furman Służba Zdrowia

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Sesje panelowe

Sesja panelowa VII: Systemowe rozwiązania w ochronie zdrowia – diagnoza i leczenie starszego pacjenta (dyskusja)

Miejsce: Sala Galaxy II na I piętrze

mec. Wiesława Borczyk Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, profesor em, dr n. med.  Knut Engedal University of Oslo, Krystyna Lewkowicz Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec UM Białystok 

Moderator: dr hab. n. med. Piotr Tyszko Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sesja panelowa VIII:

Miejsce: Sala Galaxy III na I piętrze

Unia Europejska jako popularyzator polityki senioralnej. Otoczenie przyjazne osobom starszym.

dr n. med. Katarzyna Broczek Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr Manfred Huber WHO Europe, dr n. zdr. Artur Kotwas  Pomorski Uniwersytet Medyczny, dr n. med. Jacek Putz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Moderator: Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia RP

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 14.00 Podsumowująca sesja plenarna. Komunikat prasowy

Miejsce: Sala Galaxy I na I piętrze

dr Manfred Huber WHO Europe, Igor Radziewicz-Winnicki Ministerstwo Zdrowia RP, Otto Christian Rø Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia, prof. dr hab. Bolesław Samoliński Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Krajowy Konsultant ds. Geriatrii 

Moderator: Dr Konstanty Radziwiłł Warszawski Uniwersytet Medyczny

14.00 – 15.00 Lunch

Powrót
Drukuj
Pdf
ban-1.jpg
for_screen_WHO-emblem-ENG-b.gif
ban-3.jpg
ban-4.jpg
ban-5.jpg